• Korsfarare

  Hangö udd och dess yttersta spets Tulludden erbjuder en skyddad hamn intill en gammal och känd seglingsled. Den användes av vikingarna på sina resor mot öst och av novgoroderna på ...
 • Hansatiden

  När Danmark förlorat Tallinn, dvs Reval, till tyskarna blev staden underlydande Hansaförbundet. Vid samma tidpunkt utgjorde hansornas handelsresor en betydande del av havstrafiken på Östersjön. De använde samma seglingsrutter, som ...
 • Tulludden befästs

  Då Sverige, i samband med freden i Stolbova 1617 och vid Altmarks mellanfred 1629, fick hela Baltien och norra Östersjön samt Finska viken i sin besittning, riktade landet sin havskrigiska ...
 • Sjöslaget vid Rilax

  Stora nordiska kriget (1700–1721), vars slutskede (1713–1721) också kallas för Stora ofreden, fördes huvudsakligen mellan Sverige och Ryssland. Upptakten var det för Sverige segerrika slaget vid Narva år 1700. Tsar ...
 • Myten Hangö föds

  När Karl den XII vunnit över tsar Peter I:s styrkor i Narva år 1700 fäste han sin uppmärksamhet helt och hållet på Östersjöns södra delar. Peter den Store fick i ...
 • Rysk befästning

  Då Finland införlivats med Ryssland 1809 fortsatte Hangö befästning som en rysk garnison, som ibland benämndes Hangö udds stad – “Gangutskij Gorod”. Livet i Hangö fortsatte ibland livligt, ibland lugnare. ...
 • Rysk marinbas

  Hangö udd uthyrdes efter vinterkriget 1939-40 åt Sovjetunionen som marinbas för 30 år enligt fredsfördraget i Moskva 13.3.1940. Frågan om att hyra ut Hangö hade diskuterats redan vid underhandlingar mellan ...
TILL 1200-TALET

TILL 1200-TALET

1500-1600-TALET

1500-1600-TALET

1700-1800-TALET

1700-1800-TALET

PÅ 1900-TALET

PÅ 1900-TALET