Fram till 1200-talet, vikingar och korsfarare

En ypperlig skyddshamn

Hangö udd och dess yttersta spets Tulludden erbjuder en skyddad hamn intill en gammal och känd seglingsled. Den användes av vikingarna på sina resor mot öst och av novgoroderna på sin väg mot väst. Rutten användes också av de gotländska odalbönderna på sina handelsresor mot öst. Rutten blev senare känd för såväl Birger Jarl som Torkel Knutsson då de spred kristendomen till Tavastland och Karelen under det så kallade andra korståget i slutet av 1200-talet.

 

Torkel Knutssons vapen

Torkel Knutssons vapen.

Den historiska tiden i Hangö börjar i medlet av 1200-talet. Första gången Hangö nämns i skrift är i det så kallade Itinerariet av Valdemar II Sejr: “Navigatio ex Dania per mare Balticum ed Estoniam”. Det är fråga om en beskrivning av en havsresa – en sorts ruttbeskrivning – en seglingsled från Danmark längs Sveriges kust, över Ålands hav och vidare längs den finska kusten till Porkala och över till Tallinn och Nevafloden. I ruttbeskrivningen nämns också en plats vid namn Hangethe, som också hade ett finskt namn, Cumiupe. Det här är det äldsta omnämnandet av Hangö i litteraturen. I praktiken har man här åsyftat Tulludden, som var svår att segla omkring. Itinerariet torde ha skrivits i Tallin, dvs Reval, under biskop Torkels tid ca 1238-1260.

 

 

Danmark på 1200-talet

Invid Hangös första hamn byggdes mycket tidigt ett katolskt kapell. När det byggdes är inte känt, men kapellet måste ha varit tämligen viktigt och karakteristiskt, för hela hamnen heter fortfarande Kapellhamnen.

TILL 1200-TALET

TILL 1200-TALET

1500-1600-TALET

1500-1600-TALET

1700-1800-TALET

1700-1800-TALET

PÅ 1900-TALET

PÅ 1900-TALET