Hansatiden

1500-1600-talet

När Danmark förlorat Tallinn, dvs Reval, till tyskarna blev staden underlydande Hansaförbundet. Vid samma tidpunkt utgjorde hansornas handelsresor en betydande del av havstrafiken på Östersjön. De använde samma seglingsrutter, som hade varit kända i redan hundratals år. Hansornas större och tyngre handelsskepp kunde inte längre dras över näsen så som man tidigare gjort, utan de var tvungna att segla längs vattenleder.

 

En Hansakogg

En stiliserad Hansakogg.

 

Detta var en av de centrala orsakerna till att Hangöudds skyddshamn så småningom flyttades från Kapellhamnen till yttersta udden av Hangöudd. Där finns söder om Skansholmen två öar, Gamla Tullen och Kobben, med ett sund vid namn Gäddtarmen, som blev en ypperlig skyddshamn för hansornas koggar. Under århundraden blev strandklipporna kring sundet Hangöudds gästbok. I skydd av klipporna i väntan på bättre väder har sjömannen som tidsfördriv hackat in sina namn och vapen i berget.

 

Hansans sjövägar

Hansans sjövägar sträckte sig både öster- och västerut.

TILL 1200-TALET

TILL 1200-TALET

1500-1600-TALET

1500-1600-TALET

1700-1800-TALET

1700-1800-TALET

PÅ 1900-TALET

PÅ 1900-TALET