Rysk befästning

1809-1917

Då Finland införlivats med Ryssland 1809 fortsatte Hangö befästning som en rysk garnison, som ibland benämndes Hangö udds stad – “Gangutskij Gorod”. Livet i Hangö fortsatte ibland livligt, ibland lugnare. Till Hangö skickades äldre soldater, och många av dem gifte sig med lokala flickor. Också många av de hantverkare, som hade betjänat svenskarna, fortsatte i ryssarnas tjänst.

Under Krimkriget våren 1854 visade befästningen i Hangö igen sin stridsförmåga, när de engelska fartygen gjorde artillerianfall mot staden. Ryssarna var dock skeptiska till att det gick att försvara Hangö och de förstörde själva Hangös befästning i slutet av augusti 1854. Att förstöra befästningsanläggningarna med eget kanonkrut var en stor händelse för hela nejden, och speciellt därför att man kungjort att allt löst material från befästningarna får sökas bort. Hangö udds stränder var fulla med folk som följde med sprängningarna av befästningarna.

 

dykare-och-kanoner

Här ligger en kanon som skuffats ner i havet från Gustavsvärn.

 

Nästa år kunde engelsmännen använda Hangö redd helt fritt, men på själva före detta befästningsstadens område fanns ryska trupper under ledning av general Moller. Engelsmännen fick känna av det här, när de på sommaren 1855 skickade en skeppsbåt till hamnen nära Hangö gamla befästning för att förstöra den optiska telegraf som fanns där. De möttes på stranden av en rysk kosackavdelning, som förstörde det engelska båtlaget nästan totalt. Denna händelse kallades av engelsmännen för massmordet i Hangö och fick mycket publicitet i pressen i England. Som hämnd bombarderade engelsmännen de befästningar och byggnader som fanns i Hangö med skeppsartilleri. Hela “befästningsstaden” brann upp. På dessa ruiner byggdes sedan i början av 1870-talet Hangö hamn och stad.

Under Krimkriget, sommaren 1855, lät engelsmännen hugga ner skogen på Tulludden på uddens smalaste ställe för att kunna följa med från sina fartyg, som låg på redden, att ryssarna inte kunde nå Tulludden och hämta kanoner till Skansholmen för att hota de engelska fartygen på redden. Detta hygge började kallas för den engelska linjen, som senare hjälpte sjöfarare, när de kom till Hangö hamn.

 

En segelbåt i Hangöhamn

TILL 1200-TALET

TILL 1200-TALET

1500-1600-TALET

1500-1600-TALET

1700-1800-TALET

1700-1800-TALET

PÅ 1900-TALET

PÅ 1900-TALET