Tulluddens första befästning

1600-talet

Då Sverige, i samband med freden i Stolbova 1617 och vid Altmarks mellanfred 1629, fick hela Baltien och norra Östersjön samt Finska viken i sin besittning, riktade landet sin havskrigiska uppmärksamhet på Östersjöns södra stränder. Havsstridskrafternas huvudkrigshamn flyttade från Stockholm till Karlskrona 1680.

 

Karl XI

Karlskrona pekas ut av Karl XI den 19 november 1679.

 

Försvaret av Finland och dess stränder blev mycket svagt. Detta hämmade sig 1656-57, då Rysslands tsar Aleksei Mihailovits började operera på Ladoga med sina lotjer och gjorde anfallsräder in i Karelen.

 

Karlskrona

Karlskrona vid sekelskiftet 16-1700-talet.

 

På grund av dessa anfall bestämde Greven av Raseborg Gustav Adolf Leijonhufvud att den rika befolkningen på egen bekostnad bör uppföra försvarsbefästningar på Vargön utanför Helsingfors, på Porkala udde, i Barösund och i ändan av Hangöudd. Med denna bestämmelse som grund byggdes på Tulluddens Bruneskär (nuvarande Skansholmen) en fältbefästning. Till fältbefästningen kom en brigad på 55 man under Lars Hanssons kommando.

 

Gäddtarmens "gästbok".

 

Av denna befästning har alltså inte blivit något annat minne än namnet Skansholmen, nuförtiden Skanslandet, på Tulluddens karta. Befästningens ypperliga plats bevisas dock av de krigsbefästningar, som senare uppfördes på samma klippor.

TILL 1200-TALET

TILL 1200-TALET

1500-1600-TALET

1500-1600-TALET

1700-1800-TALET

1700-1800-TALET

PÅ 1900-TALET

PÅ 1900-TALET