• Dykare invid Gustavsvärn stöter på en kanon som blivit skuffad ner i havet.

  Dykare invid Gustavsvärn stöter på en kanon som blivit skuffad ner i havet.

 • Gustavsvärns murar är ställvis helt raserade men är trots det ett intressant resmål.

  Gustavsvärns murar är ställvis helt raserade men är trots det ett intressant resmål.

 • Hangö museum vid Östra hamnen gömmer många skatter.

  Hangö museum vid Östra hamnen gömmer många skatter.

 • Vid Gäddtarmen hittar man en gigantisk gästbok av sten.

  Vid Gäddtarmen hittar man en gigantisk gästbok av sten.

 • Monumentet vid den ryska begravningsplanen minner om de senaste striderna runt Hangö.

  Monumentet vid den ryska begravningsplanen minner om de senaste striderna runt Hangö.

 • Kärleksstigens kontraster: Krig och romantik längs samma stig.

  Kärleksstigens kontraster: Krig och romantik längs samma stig.

 • Slaget vid Rilax 1714 blev en vändpunkt i Finlands historia.

  Slaget vid Rilax 1714 blev en vändpunkt i Finlands historia.

Hangö är ett intressant resmål, man må då komma med båt, bil eller annat färdmedel. Oftast är det den vackra naturen, badstränderna och de pittoreska stadsvyerna som fångar ens intresse men det man ofta glömmer är Hangös intressanta historia. En historia som baserar sig på Hangös läge längst ute på udden, och som en ypperlig skyddshamn.

Hangö har i alla tider haft ett strategiskt viktigt läge som i hög grad kommit att påverka stadens och hela områdets historia, som stundom varit mycket krigisk. Spåren av Hangös krigstida historia sträcker sig flera hundra år bakåt i tiden och mycket intressant finns synligt ännu idag.

De tre kartorna som finns på dessa sidor underlättar er att utforska Hangös krigstida historia. Det är bara att välja karta efter färdmedel och väl inne i Hangö centrum ger en cykeltur eller en promenad de bästa möjligheterna till att på egen hand utforska krigstida spår i Hangö.

TILL 1200-TALET

TILL 1200-TALET

1500-1600-TALET

1500-1600-TALET

1700-1800-TALET

1700-1800-TALET

PÅ 1900-TALET

PÅ 1900-TALET